Välkommen. Den här bloggen är ett pågående projekt att skapa en effektiv handbok i hur man kan använda internet som demokratiskt verktyg. Klicka här för senaste nytt.

lördag 31 januari 2009

Mindre uppdatering - sökmotorer

Lade till information om så kallad "PageRank" i introduktionskapitlet till sökmotorer.

Åtminstone Google och Yahoo använder ett system som kallas för PageRank, PageRank gör så att sidor som länkas till ofta från andra sidor hamnar högre upp i sökresultaten. Det betyder att i varje sökning så hamnar de mest populära sidorna som stämmer med dina sökkriterier alltid högst upp i resultatlistan. Det är sålunda inte alls säkert att det inte finns en hemsida som är ännu mer intressant för dig på sidan sju av sökresultaten än det gör på första sidan. Det går dock att komma de intressanta sidorna närmare genom att göra sin sökning mer specifik, det är det nästa kapitel handlar om.

lördag 24 januari 2009

Illustrationer

Min far trodde att bloggen skulle bli intressantare att läsa om jag gjorde lite enkla serieillustrationer.

Och, ja, varför inte?

Min första illustration:

Finns på Inledningssidan.

onsdag 21 januari 2009

Mindre uppdatering

Kapitlet om Härskartekniker har blivit uppdaterat med det här stycket:


Jag bör också påpeka att det i de sammanhang som denna handbok berör inte spelar så stor roll om någon använder härskartekniker med vilje eller ej, härskartekniker verkar vilseledande oavsett om de är används medvetet eller ej. Ofta när jag analyserar en härskarteknik så inser jag att den som använder dem inte alls vill manipulera, utan kommer från en frustration över att någon annan inte förstått en synvinkel. Då verkar härskartekniken mot även den som använder den, om någon inte har förstått ett koncept kommer denne inte förstå det bättre om man blir irriterad. Ibland kan således härskartekniken vara ett tecken på att man behöver ta ett steg tillbaka och fundera över vad den andre faktiskt försöker säga från ett nytt perspektiv. För att bemöta ett argument måste man först förstå argumentet.

fredag 9 januari 2009

Statusrapport/Att-göra-lista

Handboken börjar ta form, men det finns mycket kvar att göra. Flera av kapitlen behöver utökas och alla behöver finjusteras och kvalitetskollas.

Kapitlet om härskartekniker ser färdigt ut, men jag funderar på att gå igenom härskarteknikerna punkt för punkt och ge tips för hur de kan se ut och tydliggöra hur de är relevanta för den här handbokens tema. Jag bör nog inte använda konkreta politiska exempel, det skulle motverka målet att vara ideologiskt obunden. Jag bör alltså skriva generiska exempel som man sen själv kan avgöra ifall de passar in i konkreta sammanhang man sedan stöter på.

Kapitlet om att söka efter statliga dokument är ett hafsverk, men bara tanken på att försöka förbättra det gör mig trött. Men det måste lik förbannat göras. Övriga kapitel på samma tema behöver också skapas. Det enda jag i nuläget har kunskaper att skriva själv är det om böcker. Dessa kapitel kanske borde kopplas samman med kapitlet om att använda källor...

Kapitlet om Wiki och Wikipedia behöver fixas till, slutklämmen tror jag ställer wikikonceptet i allt för dålig dager, en mer konkret beskrivning av varför de är bra saker behövs. Jag har hört att Wikipedia har bra kvalitetskontroll, jag bör således läsa på om denna och redogöra för den i handboken.

De planerade kapitlen "Allt det andra" och "Ströläsning" är antagligen överflödiga. Jag borde förstärka dessa koncept i texterna i övriga kapitel istället. Låter det stå kvar i innehållsförteckningen tills vidare så att jag inte glömmer bort dem.

Jag är inte längre säker på vad jag tänkte när jag satte rubrikerna "Statistiskt tänkande" och "Diskurs utan polemik". Statistisk tänkande får dock stå kvar i innehållsförteckningen, jag har en känsla av att det är ett frö som går att utveckla, kanske med hjälp av vissa böcker jag har kvar sen jag gick en kort kurs i idéhistoria och vetenskapsteori på universitetet.

Kapitlet om Terminologi måste gå att göra bättre... Kapitlet om sökmotorer orkar jag inte tänka på just nu. Det känns lite halvhafsigt.

Kapitlet om Boolesk söklogik behöver göras mindre googlecentrisk, i övrigt tror jag att det är rätt klart.

Kapitlet om bloggar och gammelmedia känns nog som det mest färdiga än så länge.

Jag behöver folk som kvalitetskollar och ger förslag. Någon?

söndag 4 januari 2009

Wikipedia och wikikonceptet

Vad är en wiki? Jag låter Wikipedias egen sida om Wiki förklara:
En wiki, från hawaiianskans ord för snabb, är en webbplats där sidorna kan redigeras av besökarna själva. Uppmärkningen av länkar, typsnitt och annat görs med ett speciellt uppmärkningsspråk som är avsett att vara enklare att använda än HTML. Med ordet wiki syftas oftast på en öppen wiki där allmänheten har tillgång och alla besökare hjälps åt att skriva och förbättra sidornas innehåll, men det förekommer även wikier där vem som helst kan läsa, men bara handhavaren av webbplatsen har möjlighet att skriva. I dessa fall är wikisystemet bara ett smidigt sätt att sköta en webbplats. [...] - http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki
Wikimodellen använder sig ofta av korsreferenser medelst länkar, vilket går att se i citatet. Att surfa på en wiki som Wikipedia kan vara mycket fängslande, man blir hela tiden nyfiken på nya begrepp och vidare fördjupningar. Det händer ofta att man blir sittandes i timmar och utforskar allsköns underbar information.

Wikipedia är en öppen wiki, det har både positiva och negativa sidor. Wikipedia kunde aldrig ha blivit en så utförlig gratisencyklopedi om inte privatpersoner kunnat delta i att sammanställa dess information. Nackdelen är att sidor som rör ideologiskt känsliga ämnen tenderar att bli ändrade fram och tillbaka av respektive sidor i debatten. Wikpedia är i min erfarenhet en väldigt bra encyklopedi, mycket utförlig och med nitisk källförteckning. Det hindrar inte att vissa ämnen bör läsas med kritiskt öga. För att ta ett exempel som för de flesta av oss ser som ideologiskt oviktigt, men som skapade ett uppror bland wikanvändare från mer konservativa kulturer, så kan jag nämna kompositören Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Hans homosexualitet ledde till en febril debatt (som verkar ha försvunnit nu) kring artikeln, det fanns de som ansåg att det var förtal att säga att han var homosexuell, vilket gjorde att många blev förbannade över att de dristade sig till att påstå att det skulle vara förtal att kalla någon homosexuell, och så vidare.

Det finns flera öppna wikis. Alla har samma nackdelar som jag beskriver med Wikipedia som exempel. Wikileaks är en, en wiki som är till för att anonymt kunna lägga ut saker som andra med tveksamma motiv vill mörka. Wikileaks har både haft en viktig roll för demokratin samtidigt som den av sin natur som öppen wiki löper en hiskelig risk att missbrukas. Är de därmed helt oanvändbara då? Jag vill påstå att nej, det är de inte. Man kan använda sig av Internet för att efterforska i sannolikheten av det man hittar på en wiki. När man väl hittat en artikel man vill undersöka vidare så har man även hittat sökorden man kan använda för det. Knep för hur man kan utröna ett påståendes sannolikhet gås igenom i senare kapitel, bland andra det om manipulationsteknik.http://xkcd.com/214/Terminologi <<< Föregående kapitel

torsdag 1 januari 2009

Egen domän

Den här bloggen går numera att komma åt via addressen:

www.detdemokratiskaverktyget.se Redigering; domänen har gått ut. Blogger redigerade dock om till domänen som nu verkar ägas av någon annan... Hoppsan.