Välkommen. Den här bloggen är ett pågående projekt att skapa en effektiv handbok i hur man kan använda internet som demokratiskt verktyg. Klicka här för senaste nytt.

söndag 4 januari 2009

Wikipedia och wikikonceptet

Vad är en wiki? Jag låter Wikipedias egen sida om Wiki förklara:
En wiki, från hawaiianskans ord för snabb, är en webbplats där sidorna kan redigeras av besökarna själva. Uppmärkningen av länkar, typsnitt och annat görs med ett speciellt uppmärkningsspråk som är avsett att vara enklare att använda än HTML. Med ordet wiki syftas oftast på en öppen wiki där allmänheten har tillgång och alla besökare hjälps åt att skriva och förbättra sidornas innehåll, men det förekommer även wikier där vem som helst kan läsa, men bara handhavaren av webbplatsen har möjlighet att skriva. I dessa fall är wikisystemet bara ett smidigt sätt att sköta en webbplats. [...] - http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki
Wikimodellen använder sig ofta av korsreferenser medelst länkar, vilket går att se i citatet. Att surfa på en wiki som Wikipedia kan vara mycket fängslande, man blir hela tiden nyfiken på nya begrepp och vidare fördjupningar. Det händer ofta att man blir sittandes i timmar och utforskar allsköns underbar information.

Wikipedia är en öppen wiki, det har både positiva och negativa sidor. Wikipedia kunde aldrig ha blivit en så utförlig gratisencyklopedi om inte privatpersoner kunnat delta i att sammanställa dess information. Nackdelen är att sidor som rör ideologiskt känsliga ämnen tenderar att bli ändrade fram och tillbaka av respektive sidor i debatten. Wikpedia är i min erfarenhet en väldigt bra encyklopedi, mycket utförlig och med nitisk källförteckning. Det hindrar inte att vissa ämnen bör läsas med kritiskt öga. För att ta ett exempel som för de flesta av oss ser som ideologiskt oviktigt, men som skapade ett uppror bland wikanvändare från mer konservativa kulturer, så kan jag nämna kompositören Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Hans homosexualitet ledde till en febril debatt (som verkar ha försvunnit nu) kring artikeln, det fanns de som ansåg att det var förtal att säga att han var homosexuell, vilket gjorde att många blev förbannade över att de dristade sig till att påstå att det skulle vara förtal att kalla någon homosexuell, och så vidare.

Det finns flera öppna wikis. Alla har samma nackdelar som jag beskriver med Wikipedia som exempel. Wikileaks är en, en wiki som är till för att anonymt kunna lägga ut saker som andra med tveksamma motiv vill mörka. Wikileaks har både haft en viktig roll för demokratin samtidigt som den av sin natur som öppen wiki löper en hiskelig risk att missbrukas. Är de därmed helt oanvändbara då? Jag vill påstå att nej, det är de inte. Man kan använda sig av Internet för att efterforska i sannolikheten av det man hittar på en wiki. När man väl hittat en artikel man vill undersöka vidare så har man även hittat sökorden man kan använda för det. Knep för hur man kan utröna ett påståendes sannolikhet gås igenom i senare kapitel, bland andra det om manipulationsteknik.http://xkcd.com/214/Terminologi <<< Föregående kapitel

0 kommentarer: