Välkommen. Den här bloggen är ett pågående projekt att skapa en effektiv handbok i hur man kan använda internet som demokratiskt verktyg. Klicka här för senaste nytt.

lördag 21 mars 2009

Creative commons

Jag har satt en Creative commons-licens på den här handboken. Jag har valt att inte tillåta bearbetningar då jag inte vill att handboken ska användas i brandtals-syfte. Handbokens syfte är att vara en uppmuntrande, pedagogisk informationskälla. Om någon vill göra en bearbetning som inte motsäger det syftet så är jag antagligen villig att göra undantag. Kontakta mig om så är fallet.

Creative Commons License
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Inga bearbetningar 3.0 Unported Licens. Det är tillåtet att använda verket i kommersiella syften (till exempel som kursmaterial i datakurser) så länge det är oförändrat och presenteras i sitt fulla sammanhang.

0 kommentarer: