Välkommen. Den här bloggen är ett pågående projekt att skapa en effektiv handbok i hur man kan använda internet som demokratiskt verktyg. Klicka här för senaste nytt.

söndag 12 april 2009

Motion om att förstå IT-samhället

Jag har filat på en motion om att anordna ett utbildningsseminarium om informationssamhället för politiker.

Internet är idag en stor del i många individers liv. Detta har inte minst märkts i det stora motstånd som uppstått bland IT-insatta från en rad olika samhällsskikt mot FRA, IPRED, Datalagringsdirektivet och ACTA som direkt försöker påverka hur Internet används. Det mest förekommande argumentet från båda sidor har varit att den andra sidan inte förstår. Därför behöver vi utbilda oss.

Några koncept som det behövs större insikt om är Open source, Creative commons, dokumentation och länkning, fördelen med rapportering enligt wikipediamodellen och hur kommunikation har underlättats i en rad olika sammanhang, till exempel för individer som har kontakt med psykvården men har haft svårt att upprätthålla den kontakten på grund av rädslor för att prata i telefon, med mera. Och än viktigare, hur Internet idag används som ett demokratifördjupande verktyg. Även tekniska aspekter måste belysas, så som vilka vägar information som skickas över Internet kan ta.

Alla dessa koncept är en viktig del av vardagen för många, och ofta är det en förutsättning för deras välbefinnande. Därför är det viktigt att vi som folkvalda sätter oss in i dessa koncept och förstår dem från grunden.

Vi föreslår att man anordnar ett utbildningsseminarium för sina folkvalda där man hyr in sakkunniga individer för att föreläsa om Internet och dess inverkan på individen, demokratin och samhällets kommunikationsflöde.

Tack.

1 kommentarer:

Anonym sa...

Jag anser att det vore bra ifall politiker fick bra insikt angående GNU och fri programvara.