Välkommen. Den här bloggen är ett pågående projekt att skapa en effektiv handbok i hur man kan använda internet som demokratiskt verktyg. Klicka här för senaste nytt.

onsdag 17 mars 2010

Internetkunskap

Det har kommit en ny utbildnings-sida i Internet-användning, Internetkunskap

Den verkar ha nästan samma syfte som den här sidan, och kanske gör den till och med Detdemokratiskaverktyget.se överflödig. Om deras infallsvinkel är bred nog.

Det skulle vara så oerhört skönt om jag kunde känna att det här projektet är överflödigt. Jag skapade det nämligen inte av rent intresse, den största drivkraften är rädsla för hur folket kommer låta vårt samhälle utvecklas om de inte lär sig att ta till sig Internet som det demokratiska verktyg det är och förstå hur viktigt det är.

Projektet har legat på is på grund av min egen orkeslöshet, men det ligger alltid i bakhuvudet och naggar. Om sidan Internetkunskap gör det här projektet överflödigt så skulle det var en sten lyft från min axlar.

1 kommentarer:

Thomas Tvivlaren sa...

Internet byggs genom mångfald så kör på och bygg när du kan och har ork.

Ni kompletterar varandra som jag ser det.