Välkommen. Den här bloggen är ett pågående projekt att skapa en effektiv handbok i hur man kan använda internet som demokratiskt verktyg. Klicka här för senaste nytt.

måndag 23 februari 2009

Mindre uppdatering - Bloggar och "Gammelmedia"

Jag har uppdaterat texten, någon påpekade att det kanske inte lät så bra att kalla traditionell media för "gammelmedia" hela tiden, nu känns texten lite mer balanserad. Borde jag även ändra titeln?

Jag ritade även ett flödesschema för att tydliggöra vad jag försöker säga i kapitlet om Bloggar och "gammelmedia".

Detta finns så nu insprängt på lämpligt ställe i texten. Även denna idé föddes genom feedback från andra.

Jag har dessutom lagt in en titel i innehållsförteckningen för ett framtida kapitel i handbokens appendix, "Internetkulturen - om open source och informationsbrus, med mera". Jag insåg att det för den här handbokens målgrupp borde vara givande med en liten översikt av internetkulturen. Inte minst för att ge en inblick i mentaliteten kring samskapande och informationsfrihet.

0 kommentarer: